Reddingsoperatie voor Haags cultuurpaleis

DEN HAAG - Op het Haagse stadhuis wordt koortsachtig gewerkt aan het redden van het cultuurpaleis. De PvdA lijkt aan te sturen op een uitstel van het besluit over het prestigieuze bouwplan tot na de zomervakantie. Maar het is de vraag of de coalitiegenoten VVD, D66 en CDA hierin meegaan. Zo niet, dan dreigt een crisis in het college.

De PvdA is de grote spelbreker in het geheel. Gedwongen door een kritische ledenraad die zich afgelopen maandag in meerderheid tegen het Spuiforum keerde, moet de fractie een dikke week voor het definitieve besluit valt , een keuze maken tussen de eigen achterban of de afspraken met de coalitiegenoten.

Wethouder Henk Kool wees tijdens de ledenvergadering al op dit scenario. In een emotioneel betoog zei hij dat, een tegenstem ‘desastreuze’ gevolgen zou hebben voor het bestuur voor de stad. Waarmee hij hintte op een collegecrisis.

Uitstel besluit

Een mogelijke uitvlucht voor de partij is uitstel van de beslissing die gepland staat op donderdag 18 juli. De komende maanden zou er dan tijd ontstaan om de alternatieve plannen van actiegroep Dooievaar goed te bestuderen en door te rekenen.  Dit plan is ongeveer vijftig miljoen euro goedkoper en gaat uit van renovatie in plaats van nieuwbouw.

Maar met de coalitiegenoten was juist afgesproken dat het plan voor de bouw van het 181 miljoen euro kostende cultuurpaleis voor de zomer door de raad zou zijn goedgekeurd. En dat is niet voor niets. Als het omstreden bouwplan pas in september wordt behandeld, dan komen de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 wel erg dichtbij. Het cultuurpaleis kan dan zomaar een verkiezingsthema worden. Bovendien vrezen sommigen dat uitstel geen oplossing is. Het schuift slechts de hete aardappel door. 

VVD, D66 en CDA houden voorlopig vast aan de gemaakte afspraken. ‘ Donderdag staat het Spuiforum op de raadsagenda. Uitstel is niet aan de orde,’  zegt D66-fractievoorzitter Rachid Guernaoui. En ook VVD-raadslid Arjen Lakerveld zegt niet beter te weten dan dat vandaag over een week over het cultuurpaleis gedebatteerd wordt.

Vakantie

Een bijkomend probleem voor de PvdA was dat fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven afgelopen dagen op vakantie was. Vrijdagavond, als zij terug is van een tijdje in de zon met goede vrienden, mag zij weer leiding gaan geven aan een partij die voor een van de moeilijkste keuzes van de afgelopen jaren staat.

De komende dagen moet blijken of de partijen uit deze impasse komen of dat de zaak explodeert.

Deel dit artikel: