Geld voor cultuurpaleis Den Haag lijkt geregeld

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad gaat donderdagavond 181 miljoen euro vrijgeven voor een onderkomen voor het Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater en Koninklijk Conservatorium op het Spuiplein. Maar hoe dat er precies uit komt te zien, wordt pas in september definitief beslist.

In september moet een nieuw onderzoek naar de haalbaarheid van een alternatief voor het Spuiforum klaar zijn. Dat alternatief - een idee van de kritische werkgroep Dooievaar - gaat uit van renovatie van de bestaande zalen van de instelling op het Spuiplein in combinatie met gebruik van ruimte in het leegstaande ministerie pal daarachter. Door een onderzoek naar of renovatie technisch en financieel uitvoerbaar is, moet de raad in september een keuze kunnen maken tussen twee plannen: nieuwbouw of opknappen.

Met dat ingewikkelde compromis heeft de Haagse politiek dinsdagavond tijdens een commissievergadering ingestemd. Dat compromis was nodig omdat de ledenvergadering van de PvdA vorige week maandag een motie aannam waarin staat dat het Spuiforum er niet komt. De top van de PvdA gaat er vanuit dat de leden met het huidige voorstel wel kunnen leven.

Ontspannen

De andere coalitiepartijen kunnen leven met het uitstel van een definitieve beslissing. Sommige makkelijk (‘Wij zitten er ontspannen in,’ aldus VVD’er Arjen Lakerveld) andere hebben er veel meer moeite mee, zoals D66. Raadslid Martijn Bordewijk zei daarom dat de keuze voor de bouw van het Spuiforum toch al eigenlijk donderdag al wordt gemaakt.

De vergadering werd voor een deel overschaduwd door het feit dat tijdens het debat bekend werd dat PvdA-raadslid Mustafa Okcuoglu het lidmaatschap van zijn partij heeft opgezegd uit woede over de gang van zaken.

De oppositie in de Haagse gemeenteraad reageerde met een mengeling van verbazing, boosheid en ontevredenheid over de gang van zaken. Partijen als de PVV, GroenLinks, Haagse Stadspartij en SP willen helemaal geen nieuw Spuiforum. Zij vinden het onverantwoord om in tijden van crisis 181 miljoen uit te geven aan een nieuw onderkomen voor de instellingen.

De oppositie in de Haagse gemeenteraad wilde woensdag nog een nieuwe vergadering beleggen, om te praten over hoe het college van burgemeester en wethouders nu precies het voorstel gaat omschrijven. Maar dat werd afgewimpeld door de coalitiepartijen. De oppositie is daar woest over. ‘Kenmerk van een democratie is dat je ook rekening houdt met de wensen van de minderheid,’ aldus raadslid Inge Vianen van GroenLinks 

Deel dit artikel: