Geen groen in vernieuwde Haagse Grote Marktstraat

DEN HAAG - In de Haagse Grote Marktstraat is geen ruimte voor groen. Plantenbakken nemen te veel plek in beslag, het planten van bomen is onmogelijk omdat er onder de straat een garage en de tramtunnel zijn en hangende tuinen aan gevels gaan waarschijnlijk niet voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die aan ‘de balzaal van Den Haag’ worden gesteld.
Het college van burgemeester en wethouders wil daarom niet tegemoet komen aan een wens van de gemeenteraad om ervoor te zorgen dat de straat groener wordt.
Dat blijkt uit een nota van het college over de inrichting van het gebied. De bedoeling is dat dit deel van Den Haag door nieuwe bestrating en het plaatsen van drie enorme kroonluchters die zijn ontworpen door Lana du Croq ‘een winkelboulevard met internationale allure’ wordt, ‘met een rijke gedetailleerde inrichting en een unieke uitstraling’.

Nieuw gebied wordt groter

Groen wordt die dus niet, maar het gebied dat opnieuw wordt ingericht wordt wel groter: het loopt nu door tot naast het stadhuis. Dat gebeurt op verzoek van de ontwikkelaar die op de hoek van de Kalvermarkt en het Spui een enorm nieuw complex bouwt met winkels en woningen: Amadeus.
De bedoeling is nu dat de ‘winkelboulevard’ volgend jaar opnieuw wordt bestraat. Dat gebeurt door een Haagse bedrijf: HABO. Daarbij komt, als het goed is, ook een einde een de onduidelijke scheiding tussen voetgangersgebied en de fietsstrook. Die laatste wordt iets verdiept aangelegd. Nog dit jaar worden twee bijzondere banken geplaatst: één bij de Grote Markt en één bij het Spui.

Plan voor kroonluchters wordt aangepast

Overigens moet Lana du Croq haar ontwerp voor de enorme kroonluchters nog aanpassen. Het oorspronkelijke plan kan niet worden uitgevoerd, omdat het in de praktijk te zwaar zou worden om op te hangen.
Voor de herinrichting van de Grote Markstraat is dertien miljoen euro beschikbaar. Het is nog niet zeker of dit voldoende is.