PvdA: draagvlak cultuurpaleis zorgelijk

DEN HAAG - De PvdA in Den Haag vindt dat er te weinig is gewerkt aan draagvlak voor het zogenoemde cultuurpaleis in de stad. 'Dat begint zorgelijk te worden en heeft zijn weerslag gehad binnen de PvdA', zei raadslid Jos de Jong donderdagavond tijdens het raadsdebat over het Spuiforum.

De Jong zei daarom blij te zijn dat het college wil onderzoeken of renovatie een goed en haalbaar alternatief is. Hij stelde dat de PvdA-fractie bereid is al wel vast 181 miljoen euro te reserveren voor nieuwbouw, zoals het college donderdag aan de raad voorlegt.

De Haagse raad vergadert donderdagavond over de reservering van 181 miljoen euro voor het nieuwe dans- en muziekcentrum. In november werd het plan voor het Spuiforum aangenomen. Daarin moeten het Residentie Orkest en het Nederlands Danstheater gaan optreden. Ook het Koninklijk Conservatorium wordt een van de gebruikers.

Lastig parket

Coalitiepartij PvdA kwam in een lastig parket toen leden duidelijk maakten tegen de plannen te zijn. Maar ook enkele raadsleden zouden twijfels hebben. Op kritische vragen van de oppositie of hij namens de hele fractie sprak, zei De Jong namens de PvdA-fractie te spreken. Hij sprak van een ‘intensieve, turbulente en zware periode’. Raadslid Mustafa Okcuoglu stapte deze week uit de partij.

Het plan is omstreden. De gehele oppositie is tegen, maar ook vanuit de stad klinken kritische geluiden. Criticasters vinden het onbegrijpelijk dat zoveel geld wordt geïnvesteerd in economisch lastige tijden. De SP sprak van de grootste ongedekte cheque ooit en wees erop dat 22 buurthuizen en 3 bibliotheken door geldgebrek moesten sluiten.

Ondanks de kritiek lijkt er zich donderdagavond wel een meerderheid voor de kredietinvestering af te tekenen.

Deel dit artikel: