Haags woonzorgcentrum Oldeslo onder toezicht geplaatst

DEN HAAG - Het Haagse woonzorgcentrum Oldeslo is door de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht gesteld.
Dat melden beide partijen donderdag. De zorginstelling in de wijk Duttendel blijft gewoon open, maar moet voor 1 februari orde op zaken stellen. Zo moeten zorgdossiers beter gebruikt worden en de deskundigheid van het personeel moet verbeteren.
De IGZ had het 104 bedden tellende centrum al langer in het vizier. In augustus 2012 bleek dat Oldeslo worstelde met onder meer zorg voor patiënten met gedragsproblemen. Zo stonden er balkondeuren open en zaten onrustige demente bewoners zonder toezicht in de huiskamer.

Bewoners begrepen er niets meer van

Medewerkers misten de nodige kennis om bewoners goed te helpen. De zogeheten zorgleefplannen waren niet actueel en niet afgestemd op wat bewoners nodig hadden. Verder waren er geen afspraken over de taakverdeling van interne en externe zorgverleners. Bewoners wisten niet wie verantwoordelijk is voor hun behandeling.
Oldeslo beleefde beterschap, maar bij een vervolgbezoek in mei bleek dat daar weinig van was terechtgekomen. Als de situatie over een half jaar niet is verbeterd, grijpt de inspectie in met 'bestuurlijke maatregelen'. Oldeslo is onderdeel van de stichting Zorggroep Oldael.