Camping Molenslag in Westland moet definitief wijken voor natuur

Camping Monster
Camping Monster
WESTLAND - Ondanks protesten vanuit de gemeenteraad ziet het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Westland geen mogelijkheid om camping De Molenslag in Monster open te houden.
Dat komt omdat eerder is besloten dat het campingterrein wordt teruggegeven aan de natuur.  De pachtovereenkomst met de exploitant van camping loopt aan het eind van het jaar af. Voor die tijd moet de camping weg zijn. Over een eventuele verplaatsing kan nog worden gesproken.
Raadsleden wilden camping redden
Even leek er een mogelijkheid te zijn om de camping te behouden. Een aantal gemeenteraadsfracties (CDA, GBW, LPF, WV/LEO2.0, CU/SGP en D66) sprong op de bres voor de camping, die al 39 jaar aan de Molenslag is gevestigd. Omdat de camping aan de duinen grenst en er een bepaalde afstand voor de kustverdediging in acht moest worden genomen, mochten er nooit vaste gebouwen worden neergezet.  Maar sinds de kust versterkt en verbreed is, zou dat volgens de fracties nieuwe kansen geven om de camping op de huidige plek een moderne opzet te geven, mét vaste gebouwen.
Volgens CDA-raadslid Jan van Rossum is er door de ontwikkelingen van de laatste jaren 75 hectare natuur in de omgeving bijgekomen. De 3,5 hectare van de camping zou daardoor niet meer nodig zijn. ‘Een camping in Monster is belangrijk’, aldus Van Rossum. ‘Er komt natuur bij, maar er is totaal geen verblijfsruimte in de buurt om van dat mooie gebied te genieten, want er is geen alternatief voor de Molenslag.

Gemeente houdt vast aan oude afspraken

Het college stelt echter dat Molenslag altijd een tijdelijke camping is geweest. In de plannen voor de natuurontwikkeling is dat een vast gegeven geweest. ‘Dit heeft niet geleid tot andere inzichten met betrekking tot de locatie Molenslag’, zo valt te lezen in een brief van het college aan de raad.  Volgens het college is het terrein van de Molenslag nodig voor de ontwikkeling van kalkarm grijs duin. ‘De nieuwe natuur, die uit witte duinen bestaat,  kan dan ook niet als compensatie dienen’, aldus het college. De gemeente houdt zich dan ook aan de eerdere afspraken om het campingterrein terug te geven aan de natuur.