Tegenslag voor Scheveningse strandtenten

Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
DEN HAAG - De kans dat strandtenten op Scheveningen overstromen tijdens het stormseizoen blijkt groter dan gedacht. Door deze tegenvaller is het de vraag of Den Haag deze winter al kan beginnen met het hele jaar openhouden van strandtenten. Ook dreigen er extra kosten.
Bij de uitwerking van de plannen om strandtenten langs een deel van de Haagse kust het hele jaar open te houden, maakten de gemeente Den Haag, het Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat de inschatting dat de paviljoens op een hoogte van 4,5 meter boven NAP aangelegd konden worden.
Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat op deze hoogte rekening gehouden moet worden met ‘buitengewone belastingen’ onder andere door de golven.Dat schrijft wethouder Marnix Norder aan de gemeenteraad.

Wateroverlast

De kans bestaat dat het water eenmaal per jaar zo hoog staat dat het terras en het paviljoen onder water komen te staan. Een keer per 5 jaar kan het water zelfs zo hoog worden dat de golven de constructie van de strandtenten aantasten en de gemeente moet ontruimen om de veiligheid voor bezoekers en personeel te waarborgen.
Een oplossing voor dit probleem is het hoger aanleggen van de strandtenten. Bij een meter hoger dan de huidige strandhoogte is het risico op wateroverlast al een stuk kleiner maar nog niet verdwenen. De gemeente zal dan wel extra kosten moeten maken omdat de zomerboulevard moet worden aangepast en de onderhoudskosten toenemen. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld dit zal zijn.

Vernieuwde boulevard

Gaan de paviljoens nog een meter omhoog dan is het gevaar vrijwel geheel geweken. Maar de extra kosten hiervan zijn flink hoger, want dan verdwijnen alle trappen en de banken onder het zand. Ook is er heel veel extra zand nodig. Bovendien zorgt deze oplossing er volgens Norder voor dat het ontwerp van de vernieuwde boulevard te zeer wordt aangetast omdat er geen hoogteverschil meer is tussen de paviljoens en de boulevard.
De komende tijd zal bekeken worden wat de gevolgen zijn van de nieuwe inzichten en of de planning om deze winter te starten met de jaarrondexploitatie haalbaar is. Dit moet in september duidelijk zijn.

Losse schroeven

De strandtentondernemers zijn verbaasd over de tegenvaller. Voorzitter Heino Walbroek van de Vereniging van Strandexploitanten: 'Het project heeft een lange voorbereiding gehad. Dan vind ik het vreemd dat deze conclusie opeens getrokken wordt.' Walbroek vreest dat het project nu op losse schroeven komt te staan.