ANWB wil beter wegennet rond Den Haag

DEN HAAG - De ANWB gaat bij politieke partijen pleiten voor maatregelen om het wegennet rond Den Haag en Rotterdam te verbeteren.
Regelmatig komt door een incident het verkeer tussen Den Haag en Rotterdam volledig vast te staan. Omdat er geen of weinig alternatieve routes zijn, belanden reizigers dan vaak in lange files.

Slimme oplossingen

De ANWB denkt dat met slimme en relatief goedkope ingrepen de situatie sterk kan verbeteren. De ANWB pleit dus niet voor grote investeringen in nieuwe wegverbindingen. De organisatie ziet meer in de aanleg van ontbrekende schakels in het wegennet, opwaardering van provinciale wegen als de N470 tussen Delft en Pijnacker, aanleg van extra P+R voorzieningen en verbreding van sommige op- en afritten.

Partijprogramma’s

De ANWB hoopt dat de politieke partijen in de betrokken gemeenten en stadsregio’s in de provincie Zuid Holland in hun partijprogramma’s de verbeteringsvoorstellen voor het wegennet opnemen. De partijprogramma’s worden in deze periode opgesteld.