Rijksmuseum van Oudheden in Leiden hoeft toch geen subsidie in te leveren

Tentoontstelling Rijksmuseum Indonesië
Tentoontstelling Rijksmuseum Indonesië
LEIDEN - Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden krijgt alsnog 625.000 euro extra subsidie van het Rijk. Dat is het resultaat van onderhandelingen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De Raad voor Cultuur adviseerde vorig jaar het museum een categorie lager in te schalen bij de verdeling van de culturele subsidies. Dit zou neerkomen op een korting van 660.000 euro op de totale subsidie die de instelling ontvangt.
Onbegrijpelijk oordeel
De directie van het museum was verbijsterd over dit in haar ogen 'onbegrijpelijke' oordeel. De publieke instelling had rekening gehouden met bezuiniging van vijf procent maar niet met de aangekondigde zestien procent.

Bezwaar

Het museum maakte hiertegen in een zestien pagina’s tellende brief bezwaar bij de toenmalige staatssecretaris Halbe Zijlstra. De voorgenomen bezuiniging is nu dus grotendeels teruggedraaid.