VVD: Den Haag moet camera’s inzetten tegen bijstandsfraudeurs

beveiligingscamera
beveiligingscamera
DEN HAAG - Ook de gemeente Den Haag moet verborgen camera’s gaan inzetten om bijstandsfraudeurs op te sporen.
Dat vindt de VVD in de Haagse gemeenteraad. ‘De bijstand is bedoeld voor mensen die het echt nodig hebben. Hiermee fraude plegen is oneerlijk en kost de gemeenschap veel geld. Alleen al in Den Haag is in 2011 voor 7,8 miljoen aan fraude opgespoord. Door de inzet van camera's kan de opsporing efficiënter en effectiever verlopen, waardoor de pakkans van fraudeurs verder wordt vergroot,’ stelt het liberale raadslid Ibo Gülsen.
Vandaag werd bekend dat College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) er geen bezwaar tegen heeft om onder meer verborgen camera’s in te zetten om bijstandsfraudeurs op te sporen. ‘Om misstanden aan de kaak te stellen zijn deze onorthodoxe methoden in uitzonderlijke gevallen aanvaardbaar', aldus voorzitter Jacob Kohnstamm.

'Gemeente kan veel geld besparen'

De VVD vindt dat dit middel ook in Den Haag moet worden toegepast. De camera’s kunnen worden gebruikt wanneer de gemeente een signaal van fraude krijgt. Als uit de beelden blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van fraude, wordt er een nader onderzoek ingesteld. ‘Door op die wijze signalen na te lopen kan er veel geld worden bespaard en fraude sneller opgespoord worden. De camera’s worden alleen gebruikt in de openbare ruimte,’ zegt Gülsen.
Tot op heden heeft maar een beperkt aantal gemeenten, zoals Nijmegen, dit middel ingezet. Vooral omdat er twijfels bestonden over de rechtmatigheid van het middel. In Nijmegen wordt een camera gericht op de voordeur van bijstandsgerechtigde waarvan het vermoeden bestaat dat hij of zij fraudeert. Zo'n soort systeem moet er hier ook komen. Gülsen: ‘Met deze uitspraak van de voorzitter van het CBP zijn deze twijfels weggenomen en staat gemeenten, zoals Den Haag met meer dan 20.000 mensen in de bijstand, niets in de weg om dit middel toe te passen.