Meer handhavers in Haagse natuurgebieden

DEN HAAG - Haagse natuurgebieden, zoals de Zandmotor en het Haagse Bos, worden meer gecontroleerd op loslopende honden en vandalisme. De gemeente Den Haag heeft de bevoegdheid van boswachters en buitengewoon opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer, Dunea, Zuid-Hollands Landschap en de gemeente Westland uitgebreid.
Ook mensen die met de auto door het Haagse Bos rijden, zullen vaker te maken krijgen met handhavers. Tot nu toe mochten alleen de 125 stadswachten tegen wetsovertreders in natuurgebieden optreden.
De Haagse wethouder Boudewijn Revis is blij met de extra handhavers. ‘De samenwerking betekent dat we meer handhavers kunnen inzetten om grote ergernissen van Hagenaars aan te pakken.’

De verdeling

Staatsbosbeheer zal het Haagse Bos en het Malieveld onder zijn hoede nemen. De Zeereep bij Kijkduin, het Zwarte Pad, de Oostduinen, Harstenhoek, Duttendel en de Waalsdorper Vlakte vallen onder Dunea. Het duinwaterbedrijf draagt ook zorg voor Ockenburgh en het Hyacintenbos, samen het Zuid-Hollands Landschap. Op de Zandmotor wordt extra opgelet door de gemeente Westland en het Zuid-Hollands Landschap.