Radiostilte rond Haags cultuurpaleis

Manifestatie Spuiforum Krankjorum
Manifestatie Spuiforum Krankjorum
DEN HAAG - De gemeente Den Haag en actiegroep Dooievaar hebben afgesproken een ‘radiostilte’ in acht te nemen tijdens de studie naar het alternatieve bouwplan voor het cultuurpaleis. De betrokkenen zeggen de komende weken niets naar buiten te brengen over de uitwerking van de plannen om het proces ‘zuiver’ te houden. Deze week voerden de partijen hun eerste werkoverleg.
De studie moet een goede vergelijking mogelijk maken tussen het nieuwe cultuurpaleis en het alternatieve plan van Dooievaar. Dat gaat uit van renovatie van de bestaande zalen en het gebruik van het leegstaande ministerie achter de theaters. De gemeenteraad kan dan in oktober een keuze maken tussen het alternatief en het nieuwe Spuiforum.
PvdA-achterban 
De studie is er gekomen onder grote politieke druk. Voor de zomer bleek dat de PvdA-partijleden zich tegen het 181 miljoen euro kostende bouwplan op het Spuiplein keerden omdat ze het te duur vinden en er te weinig steun vanuit de stad voor is. Daardoor kwam de PvdA-fractie in de gemeenteraad in een lastig parket en dreigde het nieuwbouwplan te sneuvelen.
Het compromis is gevonden in het uitwerken van het alternatief van actiegroep Dooievaar. Wel stemde een meerderheid van de gemeenteraad half juli alvast in met het vrijgeven 181 miljoen euro voor een cultureel complex. Maar of dat geld gebruikt wordt voor nieuwbouw of renovatie hangt af van de uitwerking van de plannen.
Toekomstige gebruikers
Naast de gemeente Den Haag en Dooievaar zijn ook het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Danstheater betrokken bij de studie. Zij zijn de toekomstige gebruikers van het nieuwe culturele gebouw op het Spuiplein. Ook werkt de architect die het cultuurpaleis heeft ontworpen mee aan de uitwerking van de plannen.
De PvdA houdt op 24 september een extra ledenvergadering over het Spuiforum.