'Belastingontduiking via slechte opleidingen'

DEN HAAG - De Belastingdienst is miljoenen euro's aan inkomsten misgelopen door een truuk met nepcursussen voor Polen. Een groot uitzendbureau voor de tuinbouw Van Koppen en Van Eijk in Den Haag zou een belastingvoordeel van vier miljoen euro hebben genoten en kreeg daarvoor een naheffing. Dit meldt de Volkskrant.
Duizenden uitzendkrachten en medewerkers van sociale werkplaatsen zouden bij roc's diploma's gehaald hebben, terwijl hun opleiding onder de maat was. Werkgevers kregen een belastingvoordeel omdat zij hun personeel lieten scholen. De Onderwijsinspectie en de Belastingdienst doen momenteel onderzoek naar dit misbruik van belastingvoordeel.

Onderzoek bij onderwijsinstellingen

Bij zes roc's is volgens de Onderwijsinspectie geconstateerd dat hun opleidingen niet aan de wet voldoen. Bij een aantal andere instellingen loopt het onderzoek nog. Namen worden niet genoemd. Volgens een wet is belastingkorting van ruim 2.700 euro per jaar per werknemer voor een bedrijf mogelijk als de werknemer degelijk wordt bijgeschoold. Bedrijven lijken eerder voor financiële winst te gaan, dan voor kwaliteit van de bijscholing.
Fons van Eijk, directeur bij uitzendbureau Van Koppen & Van Eijk, geeft toe dat er een geschil is met de belastingdienst van 4 miljoen maar ontkent dat er sprake is van een vordering, boete of naheffing in verband met diplomafraude onder Polen.