Wie is de Haagse wethouder Marnix Norder?

DEN HAAG - De 48-jarige Marnix Norder is sinds 2004 PvdA-wethouder in Den Haag. Donderdag maakte hij aan Omroep West bekend dat hij volgend jaar uit de Haagse politiek stapt.

Zijn huidige taken zijn Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Daarnaast is hij ook stadsdeelwethouder in Scheveningen. Norder weet nog niet wat hij hierna gaat doen.

Marnix Norder werd in 1965 in Zaandam geboren en groeide op in Assen. Hij ging Filosofie en Scheikunde studeren aan de universiteit in Groningen. Na zijn studie werd hij actief bij de PvdA.

In 1995 dook hij als Statenlid voor het eerst in de provinciale politiek van Zuid-Holland. Vier jaar later ging hij aan de slag als gedeputeerde. In die periode hield hij zich bezig met het openbaar vervoerproject de RijnGouwelijn en de snelweg A4 tussen Delft en Schiedam.

In 2003 werd Norder als eerste PvdA’er gekozen tot lijsttrekker bij de Statenverkiezingen. In 2004 werd hij uiteindelijk wethouder Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Ontwikkeling en Wonen.

Bouwprojecten

Bouwprojecten zijn een rode draad in de carrière van Norder. Hij liet architect Rem Koolhaas in het centrum hoge moderne gebouwen neerzetten. De meningen daarover lopen uiteen. Sommigen vinden het mooi, anderen vinden dat daardoor de historische stad is verminkt.

Ook was hij betrokken bij bouwprojecten in Den Haag Zuidwest, Scheveningen en de Lijn 11-zone. Verder was de bouw van het nieuwe stadskantoor aan de Leyweg een project van Norder. De wethouder had nog meer grote bouwplannen, maar een aantal konden niet doorgaan vanwege de crisis.

Kijkduin en Scheveningen

In 2009 moest Norder nieuwbouwprojecten in Kijkduin versoberen. En in datzelfde jaar werd het plan voor een cruiseterminal in Scheveningen geschrapt. Er was niet genoeg politieke steun voor. De gemeente heeft de bouwplannen voor Scheveningen-bad voorlopig opgeschort, maar de stad praat dit jaar nog met investeerders over initiatieven vanuit het bedrijfsleven.

In 2010 liepen de onderhandelingen spaak over de bouw van het zogenoemde M-gebouw naast het Centraal Station. Volgens Norder stelde de projectontwikkelaar onaanvaardbare eisen voor de bouw van het woon- en kantoorcomplex. Verder strandde in 2011 de grote opknapbeurt van het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst.

Woonakkoord

En deze zomer dreigden de Haagse woningcorporaties Haag Wonen en Staedion miljoenen euro’s aan investeringen in de stad te schrappen, vanwege de gevolgen van het woonakkoord van minister Stef Blok. Volgens dat akkoord moeten corporaties een verhuurdersheffing betalen en dat via verhoogde huren terugverdienen. De corporaties denken dat dit niet gaat lukken en daarom stoppen ze met een aantal bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld in de Schilderswijk.

Cultuurpaleis

Norder is ook verantwoordelijk voor de bouw van het Cultuurpaleis. Het blijkt uit te pakken als een hoofdpijndossier voor de partij. Niet iedereen is blij met de komst van het cultuurforum van 181 miljoen euro. Oppositiepartijen vrezen dat de kosten verder zullen oplopen.

Uit een onderzoek van Omroep West en EenVandaag bleek dat driekwart van de Hagenaars de bouw van het Spuiforum een slecht plan vindt. Ook binnen zijn Haagse fractie van de PvdA neemt het verzet toe. Norder zelf vindt het plan ‘voldragen en klaar voor besluitvorming’. Het definitieve besluit over het forum is uitgesteld.

Krachtwijken

Ook deed Norder zijn best om de krachtwijken Transvaal, Schilderswijk, Stationsbuurt en Den Haag Zuidwest te verbeteren. Maar deze zomer verscheen in opdracht van het ministerie van Wonen een vernietigend rapport over de krachtwijken. De leefbaarheid zou tussen 2010 en 2012 vrijwel overal zijn verbeterd, behalve in de Haagse achterstandswijken.

Uit de jaarlijkse wijkmonitor van de gemeente Den Haag bleek juist iets anders. ‘Op sommige punten zoals werkloosheid gaat het inderdaad slechter,’ zei Norder toen. ‘Maar over het algemeen gaat het juist beter in de krachtwijken. Zo is het aantal voortijdige schoolverlaters teruggelopen.’ Norder snapte niet dat de uitkomsten zo van elkaar afwijken. Hij laat dat daarom uitzoeken. 

Lijsttrekkerschap

Tweemaal probeerde Norder lijsttrekker voor de PvdA in Den Haag te worden, maar beide keren moest hij het afleggen tegen vrouwelijke collega’s. In 2005 versloeg partijgenoot Jetta Klijnsma hem. En vier jaar later won Jeltje van Nieuwenhoven van hem.

In 2010 kreeg Norder ook de portefeuille Integratie erbij. Daarom ging hij zich bezig houden met de toestroom van Oost-Europese arbeidsmigranten naar de stad. Hij zette zich in voor inburgeringscursussen en huisvesting en probeerde de overlast in de wijken te verminderen.

Afgelopen juni diende GroenLinks nog een motie van afkeuring tegen hem in. Er was onduidelijkheid over Norders antwoord over mogelijke ontwikkelingen in het Wijnhavenkwartier. PVV, Partij voor de Dieren, de Haagse Stadspartij en SP steunden de motie. De collegepartijen stemden tegen, waardoor de motie het niet haalde.

Deel dit artikel: