Muntschat naar Leids museum van Oudheden

LEIDEN - Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft een bijzondere muntschat aangekocht. Het gaat om zeventig zilveren munten uit de vroege middeleeuwen, rond het jaar 730.
De schat is vanaf volgende week dinsdag enkele maanden te zien in de centrale hal van het Leidse museum. De munten werden twee jaar geleden gevonden in de buurt van het Utrechtse Cothen door twee amateurarcheologen.
Met opzet verstopt
Met een metaaldetector zochten zij een net gerooide akker af. De munten wegen ongeveer een gram per stuk. Het zijn 61 Friese sceatta’s van het zogenaamde stekelvarkentype en 9 Franse denarii. In de Middeleeuwen hadden ze bij elkaar de waarde van een koe, een lans of een schild. Het geld is zeer waarschijnlijk met opzet in de grond verstopt, op een makkelijk te onthouden plek.

Vindplaats

De vindplaats ligt zo’n 150 meter van een weg die al in gebruik was vanaf de Romeinse tijd. Na onderzoek in het GeldMuseum in Utrecht en restauratie door Archeoplan in Delft werden de munten eind 2012 aangekocht door het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden voor de collectie Middeleeuwen.
In de zomer van 2014 zal de muntschat het sluitstuk vormen van de tentoonstelling Gouden Middeleeuwen, over Nederland in de Merovingische periode (400-700 na Chr.).