Aanmelden voor Haagse basisscholen kan pas vanaf één jaar op één school

DEN HAAG - In Den Haag kunnen ouders hun kinderen nog maar op één basisschool aanmelden vanaf de maand dat kind één jaar wordt. De gemeente heeft het beleid daarvoor met ingang van dit schooljaar aangepast.
Bij de oude regeling konden ouders meerdere scholen kiezen en was er geen minimumleeftijd. Ouders die iets later waren met de aanmelding, visten daardoor vaak achter het net. Ouders kunnen kinderen vanaf oktober aanmelden.
De Scheveningse basisschool Het Volle Leven had maandagochtend de primeur met het nieuwe beleid. Wethouder Ingrid van Engelshoven van onderwijs en voorzitter van de Haagse Scholen, Wiely Hendricks, overhandigden aan ouders de eerste brieven met informatie over de aanmelding. 
De gemeente informeert ouders ook via een aparte website.