‘Gemeenteraad van Leiden onjuist en onvolledig geïnformeerd’

LEIDEN - Het college van B&W in Leiden heeft de gemeenteraad onjuist, onvolledig en niet op tijd geïnformeerd over de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeenteraad is gehouden.
In het rapport ‘Er bovenop’ staat dat aanbevelingen van de interne en externe accountant onvoldoende zijn opgevolgd. Ambtenaren hebben te weinig verstand van grondzaken.

Wethouders wisten van de problemen

Een van de aanleidingen om de financiën te laten onderzoeken was het verwisselen van een plus en een min, waardoor de gemeente Leiden ineens zes miljoen armer was. Vooral de wethouder Robert Strijk (Financien, D66) en Jan-Jaap de Haan (Werk en Inkomen, CDA) hebben de raad willens en wetens verkeerd geinformeerd. ‘Relevante financiele informatie, op het moment van bekend worden’, hebben zij ‘niet gedeeld met de raad’, zo valt te lezen in het rapport.

College is nu aan zet

De gemeenteraad besloot in september 2012 tot het houden van een raadsonderzoek. Uit de conclusies van het onderzoek blijkt dat er te weinig is gedaan met eerdere onderzoeken. ‘Er is nu voldoende informatie om de financiële organisatie te verbeteren, er mist vooral sturing. Het college moet echt aan de slag met de aanbevelingen en er bovenop blijven zitten’, zegt voorzitter Robert-Jan van Ette (PvdA) van de verantwoordelijke raadscommissie.

'Geen bewuste misleiding'

Het college van B&W wil nog niet reageren. Pas volgende week komt een inhoudelijke reactie. Wel ontkent het college alvast bewuste misleiding van de raad.
‘Vooruitlopend op deze inhoudelijke reactie hechten wij er aan te benadrukken dat het college steeds naar eer en geweten gepoogd heeft de raad goed en tijdig te informeren. Waar er sprake is geweest van het verstrekken van onjuiste en / of onvolledige informatie is dit niet bewust gebeurd. In de raadsvergadering van 13 september 2012 heeft het college excuses aangeboden voor de reeks van storende fouten, inclusief de communicatie daarover.’ , zo staat in een persverklaring van het Leidse college van B&W.
De gemeenteraad debatteert op 19 september over het onderzoeksrapport.