Minder winkels en meer water in verpauperd stadshart Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Niet winkels, maar het water moet mensen naar het centrum van Alphen aan den Rijn gaan trekken. Dat werd duidelijk dinsdagavond op een informatiebijeenkomst georganiseerd door het stadsbestuur over het verpauperde stadscentrum, de Lage Zijde.
De oude renovatieplannen voor het verpauperde stadscentrum zijn van tafel en er komen snel nieuwe plannen. Deze moeten nog voor de vervroegde verkiezingen in november worden afgetikt in de gemeenteraad.
Deze voorlichtingsavond werd gehouden omdat vorige week bleek dat het projectontwikkelaar VORM niet gaat lukken genoeg winkels te verhuren. Daarom durven ze de ontwikkeling niet aan. Dit is al de derde projectontwikkelaar waarbij het mis loopt. Ondertussen verpaupert dit deel van het stadscentrum steeds verder.
Het centrum van Alphen aan de Rijn wordt door de rivier de Oude Rijn opgedeeld in de Lage Zijde en de Hoge Zijde. De laatste is al helemaal opgeknapt, maar bij de eerste wil dat maar niet lukken. De gemeente heeft al voor 80 miljoen aan panden gekocht en daarvan staan er ondertussen veel leeg.

Visie

Het gemeentebestuur zit met de handen in het haar over de Lage Zijde. Daarom is raad gevraagd aan drie vastgoeddeskundigen. Hun advies is om de oude plannen overboord te gooien en eerst te kijken naar wat Alphen aan den Rijn nu uniek maakt en waarmee de stad zich kan onderscheiden van andere steden.
Hoogeleraar stadsvernieuwing aan de TU Delft Hans de Jonge: ‘Je moet zorgen dat er geld te verdienen valt. Dat doe je niet door hetzelfde aan te bieden als alle ander steden. Je moet concurreren. Wat is je droom en visie als Alphen aan den Rijn.’ Hij gaat ervan uit dat als je dat hebt bedacht, de mensen vanzelf komen en het daardoor ook weer interessant wordt om te investeren in de Lage Zijde

Water

En het ligt voor de hand: wat heeft Alphen aan de Rijn wat andere steden niet hebben? Dat is de Oude Rijn die door het centrum stroomt. Al langer circuleert het plan om een binnenhaven te bouwen. Volgens De Jonge ligt het voor de hand om het water te betrekken in de nieuwe plannen.
Wethouder Tseard Hoekstra kan nog niet zeggen wat hierover zijn ideeën zijn, want hij wil eerst met de drie deskundigen om de tafel om een plan te verzinnen. Daarna wil hij draagvlak in de gemeenteraad creëren.

Snelheid is geboden

Terwijl er al twintig jaar over de ontwikkelingen in het stadscentrum wordt gesproken, moeten de nieuwe plannen binnen enkele weken worden afgetikt in de gemeenteraad. Hoekstra wil voor de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen duidelijkheid hebben. Anders moet er worden gewacht op een nieuw college en dat kan zomaar weer een half jaar duren. En daar zit niemand in Alphen aan den Rijn op te wachten.
VORM
Volgens Hans Meurs van de projectbureau VORM, hebben zij er alles aan gedaan om de ontwikkeling van de Lage Zijde tot een goed eind te brengen. Ze waren in gesprek met een aantal grote winkelketens en ze hadden zelfs al enkele contracten getekend. VORM wilde alleen niet beginnen met de bouw voordat er 70 procent van de winkels was verhuurd en de gemeente wilde dat dit voor september zou zijn gebeurd.
Meurs zegt dat de slechte economische situatie en de negatieve berichtgeving in de pers er toe hebben geleid dat een aantal huurders op het laatste moment heeft afgehaakt. VORM zegt nog steeds verder te willen met de ontwikkeling. De gemeente zegt nog naar de toekomstige samenwerking te gaan kijken.