Provincie te snel met subsidie voor voetpad bij Ter Heijde

WESTLAND - Het provinciebestuur heeft te snel subsidie toegekend voor een voetpad door de duinen bij Ter Heijde. De gemeente kreeg een brief dat ze kon rekenen op 121.000 euro, terwijl Provinciale Staten het voorstel nog niet had besproken.
Provinciebestuurder Han Weber noemt het incident heel ernstig. 'Het had niet mogen gebeuren', zei hij tegen Statenleden die er vragen over stelden. Volgens hem was er sprake van een menselijke fout. De brieven over de subsidie lagen klaar voor verzending in afwachting van een debat in Provinciale Staten. Maar kort daarvoor werden ze al verstuurd.
De politici op het provinciehuis namen genoegen met deze verklaring. Een meerderheid steunt het geld voor het voetpad.