Javastraat vieste straat volgens onderzoek Milieudefensie

Javastraat Den Haag
Javastraat Den Haag
DEN HAAG - De Javastraat in Den Haag blijkt de meest vervuilde locatie in een meting van Milieudefensie op 101 plekken in Nederland. De straat in het centrum van de stad staat bovenaan in een niet geheel representatief onderzoek dat sinds januari loopt.
Het onderzoek van Milieudefensie beperkte zich tot slechts 101 locaties in woonwijken, op schoolpleinen en in speeltuintjes. Deze locaties werden door de bewoners zelf aangedragen. Gemeten werd de concentratie stikstof. Daaruit is geconcludeerd dat de luchtkwaliteit in sommige woonwijken in de grote steden zeer slecht is.

Zeer vervuild

In de top twintig van vervuilde straten komt de gemeente Den Haag vier keer voor. Na de Javastraat op de eerste plek volgt nog de Raamweg in het Benoordenhout op plek drie. Ook twee straten uit de Schilderswijk zijn zeer vervuild. Op de zesde plek staat de Hoefkade en op de negentiende plek de Vaillantlaan.
Als de steden geen strengere milieuzones voor vervuilende dieselmotoren instellen, zal Nederland in 2015 opnieuw niet aan de Europese stikstofnormen voldoen.
Lees hier het hele rapport van Milieudefensie