Steun voor afschieten damherten in Waterleidingduinen

Damherten
Damherten
NOORDWIJK - Het teveel aan damherten in de Waterleidingduinen bij Noordwijk mag worden afgeschoten. Een meerderheid van de gemeenteraad van Amsterdam, de eigenaar van het gebied, steunt het besluit van het college van burgemeester en wethouders.
Op 11 september wordt gestemd over het lot van de damherten. Er zouden veel te veel damherten in de duinen leven, waardoor er te weinig voedsel is. Afgelopen winter zijn honderden herten de hongerdood gestorven. Het stadsbestuur wil afschot zo veel mogelijk beperken. De beheerder van het duingebied, waterleidingbedrijf Waternet, onderzoekt nog de mogelijkheid om herten te verplaatsen naar natuurgebieden elders in Europa.
Met name de Partij voor de Dieren is woest. Die stelt dat het besluit is genomen op basis van emotie en niet van feiten.

Overlast beperken

Met actief beheer van het aantal dieren wil het college de overlast in de omgeving beperken, de schade aan de natuur verminderen en het dierenwelzijn verbeteren. Het aantal damherten is de laatste jaren fors toegenomen: sinds 2011 met ongeveer 550 dieren tot circa 2000 dit voorjaar. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal verviervoudigen als er niet wordt ingegrepen.
De discussie over het al dan niet afschieten van damherten woedt al jaren. Eerdere voorstellen voor beperkt afschot van herten stuitten op bezwaren in de gemeenteraad.