OM: Bezwaar maken tegen bekeuring op A13 heeft geen zin

REGIO - Het is voor automobilisten zinloos om bezwaar aan te tekenen tegen bekeuringen voor te hard rijden, op de A13. Dat zegt Ernst Koelman van het Openbaar Ministerie in een reactie op de Verkeersinformatiedienst (VID).
Volgens de VID zijn borden met de maximumsnelheid niet genoeg zichtbaar op de snelweg tussen Berkel en Rodenrijs en Delft-Zuid. De bebording zou zowel in de buiten- als in de binnenberm moeten staan en dat is niet het geval. De VID adviseert bekeurde bestuurders dan ook bezwaar te maken.
Justitie laat weten het niet eens te zijn met de aanname van de Verkeersinformatiedienst, 'omdat het juridisch niet klopt'. ‘De bebording voldoet wél aan de eisen. Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk is voor de borden op snelwegen, is niet verplicht om ze zowel in de buiten- als de binnenberm te plaatsen. Er staan er nu voldoende’, aldus Koelman.

'Borden bij oprit'

‘Daarnaast komt het verkeer in dat gebied vaak van een oprit af waar sowieso een bord staat dat duidelijk de maximumsnelheid van 100 aangeeft. Iedereen is vrij om in beroep te gaan tegen een boete, maar ik acht de kans van slagen in deze situatie niet groot’, stelt de woordvoerder.

1343 boetes

Dit jaar is er op de A13, bij hectometerpaal 11,0, veertien keer gecontroleerd. Daarbij hebben 1343 passerende bestuurders een boete gekregen. De VID vindt dat deze automobilisten in verwarring zijn gebracht en daardoor onterecht zijn beboet.