VNG: Rijk heeft te veel touwtjes in handen

VNG vlag
VNG vlag
REGIO - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt dat een bezuiniging van 6,1 miljard euro de voorzieningen in gemeenten zwaar onder druk zet en dat deze ingreep ook nog eens slecht voor de economie blijkt te zijn.
Daarmee reageert de Vereniging Nederlandse Gemeenten op het rapport van Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), dat de gevolgen heeft becijferd van bezuinigingen en de overheveling van rijkstaken.
'Het COELO-rapport geeft zonneklaar weer dat gemeenten heel beperkt mogelijkheden hebben om zelf hun beleid vorm te geven', zegt VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma. 'Het rijk heeft te veel touwtjes in handen.'

'Belasting verhogen lost niets op'

Volgens Jorritsma mogen gemeenten geen begrotingstekort hebben en zijn de mogelijkheden om de begroting sluitend te krijgen, zeer beperkt. De lokale overheden zijn volgens haar verantwoordelijk voor 25 procent van de overheidsuitgaven, maar zij innen slechts 3 procent van de belastingen.
'Belastingen verhogen zet dus geen zoden aan de dijk, als gemeenten dat al zouden willen', aldus Jorritsma.
Het enige dat volgens haar rest, is schrappen in voorzieningen. 'Dat voelt natuurlijk een beetje onrechtvaardig. Het Rijk laat gemeenten opdraaien voor een groot deel van de bezuinigingen en wij mogen vervolgens aan onze inwoners gaan vertellen dat we voorzieningen moeten schrappen.'