Volgend jaar geen extra bezuinigingen Den Haag, lasten burgers omlaag

DEN HAAG - Hagenaars hoeven volgend jaar geen extra bezuinigingen te verwachten. De gemeente Den Haag geeft zelfs lastenverlichting. Dat blijkt uit de begroting die de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD) dinsdag heeft gepresenteerd.
De gemeente verlaagt de onroerend zaakbelasting voor ondernemers met eenderde. De afvalstoffenheffing voor alle inwoners daalt met 1 procent. Revis wil in tijden van crisis en bezuinigingen van het kabinet de burgers iets tegemoet komen. 'Het moet vertrouwen geven aan onze inwoners en we willen het signaal afgeven dat de ecnomische crisis niet alleen afgewenteld wordt op burgers,' zegt Revis.

Bezuinigingsoperatie op schema

Daarnaast zijn extra bezuinigingen niet nodig, zo staat in de laatste begroting van het huidige college van PvdA, VVD, D66 en CDA. Dat komt omdat de bezuinigingsoperatie van 152 miljoen euro die in 2010 is afgekondigd, op schema ligt.
Tot nu toe is 116,5 miljoen euro gekort op onder andere kunst- en cultuursubsidies, welzijnsorganisaties en het inkrimpen van het ambtenarenapparaat met in totaal duizend banen.
Gemeenteraadsverkiezingen
Volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en zal een nieuw college aantreden. ‘Ik kan een solide begroting presenteren waarin tekorten die wij op langere termijn voorzien zijn gedekt, zonder extra bezuinigingsronde,’ zegt Revis. ‘Het nieuwe college dat na de gemeenteraadsverkiezingen zal aantreden kan op dat fundament verder bouwen aan een groeiend, economisch en financieel gezond Den Haag.’ 
Revis garandeert dat de begroting van de gemeente Den Haag tot 2017 geen tekort zal hebben. 'Het is aan een volgend college om te bepalen hoe het geld ingezet gaat worden maar direct grote bezuinigingsmaatregelen zijn niet nodig. De begroting is tot 2017 sluitend en daarmee hebben we rekening gehouden met de aangekondigde bezuinigingen van het Rijk.'
Nieuwe taken
Wel maakt het college zich zorgen over de stijgende jeugdwerkloosheid en de nieuwe taken die gemeenten vanaf 2015 toegeschoven krijgen. Dan worden ze verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, de Participatiewet voor het re-integreren van mensen met een beperking en de uitvoering van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Tegelijkertijd met het overhevelen van deze taken, bezuinigt het kabinet op de budgeten ervan.
Dat betekent dat de gemeente Den Haag ongeveer 20 procent minder geld heeft voor de uitvoering. ‘Het belang van deze decentralisaties kan niet worden onderschat, niet door de gemeente, niet door de zorgbehoeftige burger en niet door de zorgleverancier,’ schrijft het college in de begroting.
 Dit wordt erkent door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo), verbonden aan de Rijksuniverstiteit Groningen. Uit onderzoek van deze organisatie blijkt dinsdag dat lokale overheden zullen worden geconfronteerd met een gat van ruim 6 miljard euro door bezuinigingen en de overheveling van rijkstaken. Bezuinigingen zijn daardoor onvermijdelijk.
De begroting van Den Haag is 2,3 miljard euro.