Partij voor de Dieren: doe bestrijdingsmiddelen weg

REGIO - De Partij voor de Dieren heeft deze week aan de gemeenten Midden-Delfland, Westland, Wassenaar en en Rijswijk een brief gestuurd waarin de partij oproept om te stoppen met het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in het groenbeheer. Deze middelen worden onder andere ingezet voor het onkruidvrij houden van stoepen, straten, speelplaatsen en schoolpleinen.
In de brief wordt als voorbeeld het middel Roundup genoemd. Dit  middel bevat de grondstof glyfosaat dat ernstige effecten kan hebben op de gezondheid van mensen en dieren.
In de brief roept de Partij voor de Dieren de gemeenten vriendelijk doch dringend op om te stoppen met het gebruik van Roundup en andere giftige bestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen. Volgens de partij zijn er voldoende alternatieven beschikbaar zoals borstelen, branden of het bewerken met heet water of azijn.