Mogelijk nog meer mis met ambtenaren in Oegstgeest

OEGSTGEEST - Binnen de gemeente Oegstgeest zijn mogelijk nog meer ambtenaren die zich schuldig maken aan ‘plichtsverzuim’. Wethouder Johanna Haanstra sluit niet uit dat zij de komende tijd op nog meer mistanden in het gemeentehuis stuit.
Dat zei zij donderdagavond na afloop van een ingelast raadsdebat over de problemen in het ambtelijk apparaat. Tijdens die discussie kreeg zij van een ruime meerderheid in de politiek steun voor haar aanpak. Alleen de oppositiepartijen CDA, Lokaal en Transparant Oegstgeest blijven grote twijfels houden over wat er zich afspeelt in het gemeentehuis.
Die partijen willen inzage in de rapporten die zijn gemaakt door twee externe bureaus naar de ambtenaren. De wethouder wil die niet geven, omdat er volgens haar persoonlijke informatie in staat. Een externe deskundige gaat nu onderzoeken of het college verplicht is om de rapporten openbaar te maken.

Maatregelen tegen zes ambtenaren

De wethouder stuurde gisteren wel een lijvige samenvatting van die rapporten aan de raad. Daaruit blijkt dat er ‘passende maatregelen’ zijn genomen tegen zes ambtenaren wegens ernstig plichtsverzuim. Haanstra vindt echter de term ‘sjoemelen’ niet op z’n plaats omdat de ambtenaren niet zijn omgekocht of zelf beter werden van hun acties. Ze hebben simpelweg hun werk niet goed gedaan, zegt zij.
Haanstra is lid van een nieuw college van burgemeester en wethouders dat in januari van dit jaar aantrad. Dit gebeurde nadat uit een eerder onderzoek was gebleken dat er veel mis was in de gemeente. Zij ziet het als haar taak om nu ‘schoon schip’ te maken. Daar hoort bij, zegt zij, dat er dan ook maatregelen worden genomen tegen ambtenaren die hun werk niet goed doen. En dat er mogelijk nog meer van dit soort gevallen opduiken.

Oppositie slaat alarm

De oppositie in de raad sloeg afgelopen zomer groot alarm vanwege de ambtenaren en het feit dat het college erg terughoudend was met het verstrekken van informatie. Tijdens het raadsdebat van donderdagavond haalden de collegepartijen weer uit naar CDA, Lokaal en Transparant. Volgens VVD-fractievoorzitter Michel Teeuwen creëert de oppositie met ‘een geruchtenstroom een eigen realiteit’. Hij noemde dat ‘schadelijk voor het dorp’.
En zijn collega Tim van Tongeren van PrO (PvdA en GroenLinks) daagde de oppositie uit om dan maar met een motie van wantrouwen te komen. Maar dat gebeurde niet.