‘Meerderheid voor verplichte inenting tegen mazelen’

Inenten
Inenten
DEN HAAG - Meer dan de helft van de inwoners van Zuid-Holland vindt dat de overheid ouders moet verplichten hun kinderen in te enten tegen mazelen. Dat blijkt uit een onderzoek van Omroep West en Eénvandaag.
Bijna driekwart  (73 procent) van de deelnemers uit het opiniepanel vindt ook dat kinderdagverblijven kinderen kunnen weigeren die niet zijn ingeënt tegen mazelen.
Er is een vaccin tegen mazelen, maar sommige bevolkingsgroepen kiezen er vanwege hun geloof (bijvoorbeeld gereformeerden) of levensovertuiging (bijvoorbeeld antroposofen) voor om hun kinderen niet in te enten. Met de stelling dat predikanten gelovigen moeten oproepen om hun kinderen te laten inenten is 63 procent van de respondenten het eens. Toch vindt bijna 60 procent het te ver gaan dat de minister-president predikanten oproept om te pleiten voor inenten. 

Piek nog niet bereikt

Momenteel is een mazelenepidemie gaande, onder meer in het Groene Hart. Sinds juni zijn daar 157 nieuwe mazelengevallen gemeld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de piek nog moet komen.  Aan de enquête van Omroep West en EénVandaag deden 5.570 mensen mee.

Wil je ook meedoen aan het Omroep West/Eénvandaag opiniepanel? Aanmelden kan hier.