Haags college maakt minder dienstreizen naar buitenland

DEN HAAG - Het Haagse college van burgemeester en wethouders reist de laatste vier jaar aanzienlijk minder af naar het buitenland. Het aantal buitenlandse dienstreizen is deze collegeperiode in vergelijking met de vorige bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep West.
Van 2006 tot en met 2009 gingen de Haagse wethouders en de burgemeester 163 keer op dienstreis waarvan 45 reizen buiten Europa. Van 2010 tot en met nu, vertrokken ze nog maar 89 keer waarvan 15 dienstreizen buiten Europa.
Volgens wethouder Henk Kool wordt de afname veroorzaakt door een aantal zaken. Zo reisde oud-burgemeester Deetman de vorige collegeperiode relatief vaak omdat hij een aantal internationale functies had. Voor het lobbywerk voor onder andere het WK Hockey en Den Haag Culturele Hoofdstad 2018 moest veel gereisd worden.

Reizen combineren

Dit is nu is afgerond en inmiddels is de portefeuilleverdeling onder de wethouders anders geregeld waardoor reizen beter te combineren zijn. Daarnaast speelt de economische crisis een rol.
‘We hebben minder geld en daardoor kijken we kritischer naar de reizen die wij maken,’ zegt Kool. ‘Als college maken we een afweging. Aan de ene kant is het belangrijk dat wij erop uitgaan omdat we een internationale stad zijn met internationale bedrijvigheid. Dat is goed voor onze economie en het levert werkgelegenheid op. Aan de andere kant zijn wij ons ervan bewust dat de budgetten krapper zijn geworden en we bekijken de reizen daarom kritischer.’
Kool ontkent dat de vorige collegeperiode dus niet kritisch en zorgvuldig werd gekeken naar de noodzaak van de reizen. ‘Dat was voor de crisis en dus een andere tijd met andere budgetten.’
Publieke opinie
SP-raadslid Ingrid Gyomorei denkt niet dat de crisis de voornaamste reden is dat er minder wordt gereisd. Zij wijt het aan de druk van de publieke opinie en de gemeenteraad. Volgens haar is de nut en noodzaak van dienstreizen de afgelopen jaren steeds meer ter discussie komen te staan.
Ook in de Haagse gemeenteraad werden debatten gevoerd en in 2010 nam de raad een motie van de SP aan waarin het college wordt opgeroepen transparanter te zijn over dienstreizen. Sindsdien staat op de website welke bestuurder, wanneer naar welke bestemming is geweest en wat het doel was. Ook moeten de collegeleden een verslag schrijven over hun reis en de resultaten ervan.
Gyomorei: ‘Dat betekent dat bestuurders niet meer ongemerkt op reis kunnen. Ze bedenken zich wel een paar keer voor ze beslissen weg te gaan. Ik ben erg tevreden met deze ontwikkeling.’

China

Uit de inventarisatie blijkt verder dat vooral China een populaire bestemming was. Twintig keer werd hiernaar afgereisd, meestal door wethouder Kool. Verder bezoekt wethouder Norder jaarlijks een internationale vastgoedbeurs in Cannes, ging wethouder Van Engelshoven achterstandscholen bekijken in Chicago, bezocht wethouder Klein de Olympische Spelen in Londen om zich voor te bereiden op het WK Hockey en representeerde burgemeester Van Aartsen Den Haag tijdens een Mondriaan tentoonstelling van het Haags Gemeentemuseum in Rome.
Veruit de duurste reis was in april van dit jaar. Een week lang ging wethouder Van Engelshoven met een delegatie van Haagse schoolleiders en een welzijnsorganisatie naar Stockholm en Helsinki om kennis en inspiratie op te doen voor het Haagse onderwijs en de brede buurtschool. De reis kostte de gemeente Den Haag 19.984 euro.