Nieuwbouw HagaZiekenhuis de lucht in

HagaZiekenhuis prefabwand
HagaZiekenhuis prefabwand
DEN HAAG - De eerste prefabwand voor de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis aan de Leyweg is donderdag gearriveerd op het ziekenhuisterrein. Medewerkers, omwonenden en bouwers konden hun naam op het beton schrijven.
De wand is onderdeel van het nog te bouwen Juliana Kinderziekenhuis, de nieuwe operatiekamers en het dagcentrum. Het HagaZiekenhuis wil de bouwtijd zo kort mogelijk houden. Daarom is gekozen voor prefabonderdelen, die eerder in de fabriek zijn gemaakt.

Casco

Nu de eerste wand is aangeleverd, zal de nieuwbouw snel de hoogte in gaan. Eind december moet het casco staan. In het ontwerp sluiten de nieuwbouw en het bestaande ziekenhuisgebouw op elkaar aan. De ingebruikname staat gepland voor begin 2015.