'Moslimvlag niet bedoeld om te provoceren'

DEN HAAG - De moslimvlag waarmee een groep jongeren een aantal keer heeft gezwaaid op een voetbalveldje in de Haagse wijk Spoorwijk, is mogelijk niet bedoeld om een statement mee te maken of te provoceren. Wel om een identiteit duidelijk te maken. Dat schrijft de Amsterdamse antropoloog Martijn de Koning op zijn blog.

De Koning was vorige week aanwezig op een voetbalveld in het Regentessekwartier in Den Haag om onderzoek te doen. Een groep moslims werd toen door de politie verwijderd omdat ze geen identiteitsbewijs wilden laten zien, toen de agenten hierom vroegen.

De groep haalde de afgelopen weken vaker het nieuws, omdat er foto’s op internet circuleren, waarop te zien is dat er op het voetbalveld gezwaaid wordt met een zogeheten islamvlag. Daarop staat de spreuk ‘Niets of niemand heeft het recht om te mogen worden aanbeden, behalve Allah’. De vlag zou ook gebruikt worden door Al Qaeda. Op internet wordt gesuggereerd dat de mannen bij elkaar zouden zijn gekomen om hun steun te betuigen tegen het regime in Syrië.

Uiteenlopende hoeken

De antropoloog meent dat de jongeren uit zeer uiteenlopende hoeken komen. 'Het waren zeker geen mensen van Sharia4Belgium. Er waren wel mensen van vergelijkbare netwerken, maar ook mensen die daar niets mee te maken hadden en het niet altijd eens zijn met de werkwijze van dat soort netwerkjes', schrijft hij op zijn blog. 'Alle aanwezigen over één kam scheren is geen accurate weergave van de situatie', voegt hij eraan toe.

Martijn de Koning benadrukt dat er binnen de moslimwereld veel discussie is over het zwaaien met de vlag en de weigering van de groep om zich te identificeren: ‘Er zijn er die hen prijzen omdat ze hebben laten zien dat moslims niet over zich heen laten lopen. Anderen bekritiseren de aanwezigen vanwege, wat zij zien als, nodeloze provocaties en aandachttrekkerij. Wat volgens hen niet des islams zou zijn en moslims opnieuw een slechte naam zou geven’.

Boos op de media

De groep van zo'n 20 tot 30 moslimjongeren kwam zondag weer bij elkaar om te voetballen. Een aantal van hen gaf aan boos te zijn om het beeld dat in de media van hen is geschetst. Op de vraag via Twitter of 'de vlaggen nog aanwezig zijn' antwoordt een van de aanwezigen: 'Er zijn inderdaad vlaggen aanwezig'. Of het om de veelbesproken islamvlag gaat is niet bekend.

Deel dit artikel: