Leiden baggert grachten uit

Baggeren
Baggeren
LEIDEN - Een aantal grachten in Leiden wordt dit najaar voor het eerst in 70 jaar uitgebaggerd. Hierdoor wordt de waterkwaliteit beter en kunnen er weer beter boten door deze grachten varen.
Omdat een kleine kans bestaat dat er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het water liggen, worden de grachten door een gespecialiseerd bedrijf uitgebaggerd. Het gaat om het water bij de Zernikedreef, 5e Binnenvestgracht, Rijnsburgersingel, Zoeterwoudsesingel en Cronesteyn. 
Door het baggeren komt het water weer op oorspronkelijke diepte, zodat de pleziervaart er weer door kan. Donderdag 26 september houden de gemeente, het hoogheemraadschap en de aannemer een informatieavond over de baggerwerkzaamheden.