Waterschap test dijkverlagingen bij Krimpen aan de Lek en Schoonhoven

Wateroverlast
Wateroverlast
REGIO - Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat vaker testen of de verlagingen in de dijken bestand zijn tegen de stijging van het waterpeil.
Bij Krimpen aan de Lek en Schoonhoven zijn verlagingen in de dijken, omdat daar bijvoorbeeld een inrit loopt naar een huis of bedrijventerrein. In de toekomst neemt de afvoer van water in rivieren als de Hollandsche IJssel en de Lek alleen maar toe. Het gevolg is dat het waterpeil stijgt.
Om te voorkomen dat er wateroverlast ontstaat, wordt dinsdagavond getest of schotbalken en zandzakken voldoende zijn om problemen te voorkomen. Daarnaast wordt gekeken of dat op tijd geregeld kan worden.