Den Haag: Uitspraak rechter over bomenkap Laan van Meerdervoort steunt herinrichting

DEN HAAG - Wethouder Peter Smit (Verkeer) gaat bij de bezwaarschriftencommissie extra verduidelijking geven over de voorgenomen bomenkap op de Laan van Meerdervoort. Vrijdag oordeelde de rechtbank dat bijna 200 bomen niet gekapt mogen worden.
De bomen in de middenberm zouden moeten wijken voor parkeerplaatsen als oplossing voor het tekort aan parkeerruimte in de Vruchtenbuurt. Bewoners waren massaal in opstand gekomen tegen de kap.
De wethouder ziet de uitspraak grotendeels als ondersteuning van de zorgvuldigheid van het besluit van de raad over de herinrichting van de Laan van Meerdervoort.  'De rechter bevestigt onze argumentatie over bestemmingsplan, flora en fauna en de herinrichting zelf’, aldus de wethouder

Indeling parkeergebieden

'Het punt dat de gemeente onvoldoende over het voetlicht heeft weten te brengen, is de indeling van de verschillende parkeergebieden Vruchtenbuurt en Bloemenbuurt. Centrale vraag is of de parkeerplekken aan de zeezijde van de Laan van Meerdervoort bij de Bloemenbuurt gerekend worden of niet', vervolgt Smit.
'De rechter vraagt ons dit punt duidelijk te maken voor de bezwaarschriftencommissie, en dat zullen wij doen', aldus de Haagse wethouder.
De volgende stap in deze zaak is de bezwaarprocedure die nog bij de gemeente loopt. Op 2 oktober is er een zitting waar alle 400 mensen die bezwaar hebben gemaakt mogen komen. De gemeente heeft een theater afgehuurd om iedereen tegelijk te kunnen ontvangen.