Veel parkeeroverlast bij Sportpark Duivesteijn in Leidschendam-Voorburg

parkeren
parkeren
LEIDSCHEMDAM - VOORBURG - Het CDA in Leidschendam-Voorburg heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om snel iets te doen aan de parkeerproblemen rond Sportpark Duivesteijn. In het weekend staan de straten rondom het sportpark vaak bomvol auto’s, terwijl op het sportpark zelf nog voldoende parkeerplaatsen vrij zijn.
De verkeersafwikkeling rond dat sportpark is al jaren een bron van zorg, volgens het CDA. De partij wil dat er snel maatregelen genomen worden om de verkeersafwikkeling te verbeteren en de parkeeroverlast in de wijk te verminderen.