VVD wil duidelijkheid over beweegbare brug in Scheveningse Haven

Haven Scheveningen
Haven Scheveningen
DEN HAAG - De VVD in Den Haag wil dat het college snel duidelijkheid geeft over de realisatie van de beweegbare brug over de Pijp in de Scheveningse Haven. De brug moet het smalle gedeelte tussen de eerste en de tweede haven verbinden.
Raadslid Rob van de Laar van de VVD betwijfelt of het college al vorderingen heeft gemaakt over de beweegbare brug. Hij vindt dat de verbinding zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden.
'Met de realisatie van een beweegbare brug over de Pijp wordt een 'rondje haven' mogelijk gemaakt voor voetgangers en fietsers. Door de kades van de Tweede Haven goed te verbinden, creëer je een levendig karakter van het havengebied.'

Norfolkterrein

Van de Laar krijgt het gevoel dat de oeververbinding op het Norfolkterrein de voorrang krijgt en dat geniet niet zijn voorkeur. 'Er is nog helemaal niets op het Norfolkterrein. Daarentegen is een verbinding over de Pijp wel nuttig en biedt die meer mogelijkheden voor bezoekers. Het college dient hier zijn energie in te steken.'