'Campus Den Haag op naar 4500 studenten'

DEN HAAG - Campus Den Haag van de Universiteit Leiden blijft groeien. De campus in het Haagse centrum kwam vijftien jaar geleden van de grond en telt nu 3000 studenten. Volgend academisch jaar studeren er naar verwachting 4500 studenten.
Om alle studenten te kunnen lesgeven is opnieuw uitbreiding nodig. De nieuwe les- en woontoren naast Den Haag Centraal is na de zomervakantie in gebruik genomen. Daarnaast worden de voormalige ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie in het Wijnhavenkwartier gestript en binnenkort omgebouwd tot leslocatie.
Rector magnificus Carel Stolker ziet in de populariteit van de Haagse campus geen bedreiging voor de hoofdvestiging van de universiteit in Leiden. 'Veel buitenlandse studenten kiezen bewust voor Den Haag, de internationale stad van recht en vrede, én voor het zegel, het kwaliteitsmerk van de Universiteit Leiden.'
Bovendien hebben veel vakken in Leiden voldoende studenten, waardoor het efficiënter is om de docent naar Den Haag te laten komen.