TU Delft bouwt computer van de toekomst

DELFT - Nederland gaat onder leiding van de TU Delft werken aan de bouw van een volgende generatie computer: de quantumcomputer. Hiervoor richten wetenschap, bedrijfsleven en de overheid samen het instituut QuTech op. Dit maakt minister Henk Kamp van Economische Zaken woensdag bekend tijdens de innovatieconferentie 2013.
QuTech is het resultaat van samenwerking op het gebied van innovatie. 'De beste onderzoekers werken samen met de meest innovatieve ondernemers en de overheid om een revolutionaire techniek door te ontwikkelen tot nieuwe producten', aldus Kamp. 'Dit kan leiden tot nieuwe maatschappelijk relevante producten en diensten, zoals het voorspellen van de werking van medicijnen. En natuurlijk voor meer inkomsten en banen in Nederland.'
De nieuwe computer moet over 15 jaar gerealiseerd kunnen zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de bijzondere eigenschappen van kleine deeltjes, zogenaamde quantumbits. Deze kleine deeltjes kunnen een enorme rekencapaciteit leveren, waardoor nieuwe toepassingen mogelijk zijn. Zo is een quantumcomputer in staat de werking van medicijnen per individu uit te rekenen. Ook wordt het makkelijker om de eigenschappen van bepaalde materialen en bodemlagen te berekenen en te voorspellen.