'Medische zorg asielzoekers moet beter'

Sacramentskerk Den Haag
Sacramentskerk Den Haag
DEN HAAG - De medische zorg voor asielzoekers en vreemdelingen in onder meer Den Haag moet beter. Overheidsinstanties gaan er ten onrechte vanuit dat deze mensen zichzelf wel kunnen redden. Dat zegt de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer.
Zo zouden mensen zonder een paspoort of verblijfsvergunning een zorgpas moeten krijgen waarmee zij gemakkelijker toegang krijgen tot medische zorg. Ook moeten vreemdelingen in detentie gewoon paracetamol en hoestdrank moeten kunnen krijgen. Er zou beter vervoer moeten komen naar de huisarts en het ziekenhuis en het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) moet gaan samenwerken met een gezondheidscentrum.   
Eerder deze week bezocht burgemeester Jozias van Aartsen de vluchtelingen in de Sacramentskerk in de Vogelwijk in Den Haag. Hij liet weten dat de medische situatie van de vluchtelingen zeer zorgelijk is.
‘Zowel vanuit het humanitaire oogpunt van de individuele patiënt als vanuit de bescherming van de samenleving tegen infectieziekten en mensen die in ernstige geestelijke nood verkeren,’ aldus van Aartsen. Ook PvdA-prominent Jan Pronk concludeerde begin dit jaar dat de overheid te weinig doet.

Niet zelfraadzaam

De ombudsman presenteerde donderdag een rapport en hij komt tot dezelfde conclusie. ‘Het gaat om kwetsbare mensen die geïsoleerd leven en de overheid moet er niet van uitgaan dat zij zelfredzaam zijn. Ik zie spanning tussen het denken vanuit het systeem van gezondheidszorg, kostenbeheersing en het uitsluiten van veiligheidsrisico's aan de ene kant en aan de andere kant het denken vanuit mensen die medische hulp nodig hebben', aldus Brenninkmeijer.
Mensen op de werkvloer zouden zoveel mogelijke medische zorg willen verlenen aan asielzoekers die het nodig hebben. Maar de overheid denkt teveel vanuit een systeem, beleid en regels. En asielzoekers vallen daar vaak buiten. Daarom vindt de ombudsman dat een aantal zaken moet veranderen.