Tweede termijn voor Haagse burgemeester Van Aartsen

DEN HAAG - Jozias van Aartsen blijft burgemeester van Den Haag. De Haagse gemeenteraad heeft hem donderdagavond voorgedragen om voor een periode van zes jaar te worden herbenoemd.
De ambtstermijn van Van Aartsen loopt op 27 maart volgend jaar af. Hij is dan zes jaar burgemeester van Den Haag. Eerder dit jaar maakte hij bekend dat hij graag een periode door wil. Hij heeft het ‘enorm naar de zin’, zei in een gesprek met de fractievoorzitters in de raad over een eventuele herbenoeming.
De Haagse gemeenteraad sprak daar vanavond vanaf half zeven in beslotenheid over. Daarna volgde een kort openbaar debat. Daarin sprak de burgemeester een kort dankwoord. 'Ongelofelijk veel dank in het in mij gestelde vertouwen. Ik ben er enorm door geroerd. Ik beschouw het ook als een opdracht', zo zei van Aartsen.
Officieel moet minister nog instemmen
Officieel moet de commissaris van de koning hem nu opnieuw voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken voor een herbenoeming. In de praktijk wijken de commissaris en de de minister nooit af van een voordracht.
Van Aartsen (1947) is lid van de VVD. Hij was begon zijn carrière als ambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eind augustus 1994 werd hij in het eerste paarse kabinet minister van Landbouw. In het tweede kabinet Kok was hij minister van Buitenlandse Zaken. In mei 2002 werd Van Aartsen Kamerlid voor de VVD, een jaar later werd hij fractievoorzitter. Na een groot verlies voor de liberalen bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 trad hij af als fractieleider. Later dat jaar werd bekend dat hij ook niet in aanmerking wilde komen voor een nieuwe termijn in de Kamer.

Naam zong al vroeg rond

Direct nadat in 2007 bekend werd dat Wim Deetman wilde stoppen als burgemeester van Den Haag , begon de naam van Van Aartsen in de Haagse politiek rond te zingen als diens opvolger. De raad droeg hem op 24 januari voor, twee weken later werd hij officieel benoemd door het kabinet.
Van Aartsen heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om Den Haag nog meer op de kaart te zetten als stad van vrede en recht. Ook deed hij de afgelopen jaren veel om de veiligheid in de stad te vergroten. Met als motto ‘zacht als het kan, hard als het nodig is’.

Veel waardering voor optreden

Onder de bevolking is veel waardering voor zijn optreden. Zo zei Charles de Zwart, de eigenaar van dierenwinkel De Zwarte Vogel, deze week nog tegen Omroep West: ‘Ik heb nog nooit zo'n makkelijke man meegemaakt. Hij trok gewoon zijn colbert uit en nam een bakkie koffie. Ik heb geloof ik een uur met hem op mijn schoorsteen gezeten. De vorige burgemeester liep hier gewoon voorbij, dat vind ik triest.’
In de politiek is de burgemeester afgelopen jaren nauwelijks in de problemen gekomen.