PvdD: gezonde damherten niet afschieten

NOORDWIJK - Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen mogen alleen worden afgeschoten als ze ziek of zwak zijn. Dat vindt de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten. De partij roept het provinciebestuur om gezonde herten niet te doden.
De Waterleidingduinen beginnen iets boven Noordwijk en lopen door tot in Noord-Holland. De gemeente Amsterdam beheert het gebied en ging onlangs akkoord met het afschieten van herten om de populatie in toom te houden. De dieren veroorzaken schade.
Voor het doden van de damherten is wel een vergunning nodig van zowel de provincie Noord-Holland als van Zuid-Holland. De Partij voor de Dieren wil dat in die procedure ook wordt gekeken naar het aantal aanrijdingen en naar het totaal aantal herten in het gebied.