Nieuwbouw Haags cultuurpaleis lijkt door te gaan

DEN HAAG - Het nieuwe Haagse cultuurpaleis lijkt er te komen. Collegepartij PvdA ziet grote nadelen in renoveren van de bestaande theaters op het Spuiplein en neigt naar nieuwbouw. Daarmee tekent zich een meerderheid in de Haagse gemeenteraad af voor het cultuurpaleis.

Dat bleek dinsdagavond tijdens een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad. De raad moet eind oktober kiezen tussen een nieuw Spuiforum of renovatie van de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater. Tegenstanders van nieuwbouw, de actiegroep Dooievaar heeft aangedrongen op renovatie.

Renoveren duurder 

Maar berekeningen van het college van burgemeester en wethouders laten zien dat renoveren duurder is dan nieuwbouw. Renovatie kost 188 miljoen euro terwijl een nieuw cultuurpaleis uitkomt op 181 miljoen. Verder zijn de jaarlijkse exploitatiekosten 1,5 miljoen euro hoger in de renovatievariant.

PvdA-raadslid Jos de Jong ziet daarom weinig heil in renoveren. ‘Ik ben geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek en zie dat renoveren op veel punten slecht scoort. Onze fractie neigt daarom naar nieuwbouw.’

Collegepartijen D66, VVD en CDA zijn uitgesprokener. Zij zien in de cijfers dat nieuwbouw de enige optie is. D66-raadslid Bordewijk: ‘Renoveren is duurder, er moet meer gesloopt worden en de jaarlijkse exploitatiekosten zijn hoger. Dat is het ons niet waard.’

De oppositiepartijen zien dat anders en schrijven renovatie niet af. GroenLinks-raadslid David Rietveld wil dat renovatie nog beter bekeken wordt. ‘Als het schetsontwerp voor renovatie verder wordt uitgewerkt dan kan er een volwaardige vergelijking gemaakt worden met nieuwbouw.’

Deel dit artikel: