Van Aartsen keurde eerder hard optreden in Schilderswijk goed

Stockfoto - politie algemeen logo
Stockfoto - politie algemeen logo
DEN HAAG - De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen stond de afgelopen jaren vierkant achter een harde aanpak van criminele jeugdgroepen in de Schilderswijk. Dat schreef hij in december vorig jaar in een evaluatiebrief aan het buurtinterventieteam naar aanleiding van het zogenoemde Mammoet-project dat in 2011 op politiebureau De Heemstraat van start ging. Het doel van het project is om deze jeugdbendes flink aan te pakken.

Door Marcel van den Eng en Vincent Veenman

Drie oud-agenten en verschillende slachtoffers hebben bij Omroep West een boekje open gedaan over buitenproportioneel geweld tegen arrestanten in de Schilderswijk. Met name slachtoffers van buitenlandse afkomst worden geïntimideerd, in elkaar geslagen en mishandeld. Uit verklaringen blijkt dat er een cultuur van geweld zou bestaan bij het bureau De Heemstraat, een cultuur die al jarenlang in stand wordt gehouden.
Geen misverstand
Van Aartsen meldt in de brief die hij eind 2012 schreef, dat hij er geen misverstand over laat ontstaan dat het stevige politieoptreden in de Schilderswijk absoluut noodzakelijk is. ‘En dat ik hier vierkant achter sta. De positieve resultaten die met deze aanpak in de afgelopen twee jaar zijn geboekt sterken mij in deze opvatting.'
De Haagse advocaten Job Knoester en Ad Westendorp begrijpen dat agenten gepast geweld gebruiken bij een arrestatie. Maar ze zeggen dat in het geval van hun cliënten een grens lijkt te zijn overschreden. Volgens de raadslieden gebeurt het geweld uit frustratie. De politie zou de controle op straat kwijt zijn.
De raadslieden vermoeden dat de oorzaak ligt in het feit dat er vooral veel buitenlanders in de Schilderswijk wonen. ‘Het beleid werkt averechts. De agenten creëren een sfeer die steeds grimmiger wordt’, stelt Westendorp.

Nog geen reactie Van Aartsen

Burgemeester Van Aartsen heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen over het bovenmatig geweld dat agenten van bureau De Heemstraat zouden gebruiken. Wel schaart hij zich achter de reactie van bureauchef Michel de Roos. Die zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld. De Roos zegt dat geweld in een buurt zoals de Schilderswijk soms nodig is, maar dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Mededeling van de hoofdredactie: Hoewel de vrijheid van meningsuiting Omroep West zeer lief is, zien wij ons genoodzaakt de reactiemogelijkheid af te sluiten als deze reacties blijven verschijnen. Daarom een vriendelijk verzoek om respectvol te reageren. Zie ook onze huisregels.