Soap bomenkap Haagse Laan van Meerdervoort duurt al twee jaar

DEN HAAG - Het lijkt wel een soap: de bomen aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Langs de laan in de Bloemen- en Vruchtenbuurt wil de gemeente bijna 200 bomen kappen. Maar veel buurtbewoners zien daar niets in. Beide partijen vliegen elkaar nu al zo'n twee jaar in de haren. Tijd om de gebeurtenissen eens op een rijtje te zetten.
17 oktober 2013. De bewoners leggen zich niet neer bij de beslissing van de adviescommissie. Het actiecomité Laat de Laan de Laan gaat zeer waarschijnlijk een kort geding aanspannen tegen de geplande bomenkap.
16 oktober 2013. Het einde van de 196 bomen langs de Laan van Meerdervoort in de Bloemen- en Vruchtenbuurt lijkt toch echt in zicht. De adviescommissie is door nieuwe uitleg van wethouder Smit overtuigd van de noodzaak van de bomenkap en heeft alle bezwaarschriften van de buurtbewoners afgewezen.
2 oktober 2013. Een paar honderd mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de bomenkap op de Haagse Laan van Meerdervodort hebben opnieuw hun standpunt verdedigd. De adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Den Haag adviseert het college van burgemeesters en wethouders over ingediende bezwaren.
20 september 2013. De gemeente Den Haag mag de 196 bomen kappen, mits ze de noodzaak beter beargumenteren voor de adviescommissie. Dat oordeelt de rechter. De bomen mogen tot die tijd niet worden gekapt.
28 augustus 2013. Volgens GroenLinks zijn er al 360 bezwaarschriften binnengekomen tegen de bomenkap op de Laan van Meerdervoort.
23 augustus 2013. Actiegroep Laat de Laan de Laan is naar de rechter gestapt. De bewoners noemen de bomen een verrijking van de Laan van Meerdervoort en vinden de kap niet nodig. Vooral niet omdat uit onderzoek dat de bewoners hebben laten uitvoeren, blijkt dat de parkeerplaatsen waarvoor de bomen moeten wijken niet noodzakelijk zijn.
12 juli 2013. De Haagse wethouder Peter Smit stelt dat het rapport van de bewoners stikt van de fouten.  
4 juli 2013. De bomen aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag hoeven niet te worden gekapt om de aanleg van extra parkeerplaatsen mogelijk te maken. Dat beweren de bewoners van de laan, op basis van een onafhankelijk onderzoek.  
28 juni 2013. GroenLinks heeft met onder andere fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer Bram van Ojik en bewoners actie gevoerd tegen de kap van de bijna 200 bomen.
20 december 2012. De bomenkap aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag gaat toch door. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met de kap van de bomen die moeten wijken voor parkeerplekken en een fietspad. 
12 december 2012. De kap van 196 bomen aan de Haagse Laan van Meedervoort gaat zeer waarschijnlijk door. De PvdA ziet geen andere mogelijkheid om de parkeerproblemen in de Vruchtenbuurt op te lossen.
11 december 2012. De bewoners die strijden voor het behoud van de bomen aan de Haagse Laan van Meerdervoort zijn woedend op de gemeenteraad. In de politiek tekent zich een meerderheid af voor de kap van 196 bomen, die plaats moeten maken voor parkeerplekken.
21 november 2012. De PvdA heeft een alternatief plan ingediend en hoopt daarmee tegemoet te komen aan de grote bezwaren die leven tegen het kappen van honderden bomen. 
24 oktober 2012. De Actiegroep Laat de Laan de Laan is een ludieke actie begonnen: zo’n driehonderd bewoners van de Laan van Meerdervoort bieden zogenaamd hun huizen te koop aan om zo de kap van bomen te voorkomen. Onderaan de poster staat het telefoonnummer van het secretariaat van de wethouder Peter Smit (Verkeer). 
17 oktober 2012. De gemeente heeft besloten om bijna 50 bomen minder te kappen dan eerst was gepland. Het plan is bijgesteld na acties van bewoners.
18 juni 2012. De gemeente Den Haag neemt na de zomer een besluit over de bomenkap aan de Laan van Meerdervoort. Eerst wordt er nog gesproken met buurtbewoners.  
21 februari 2012. Wethouder Peter Smit van Den Haag krijgt 350 protesthandtekeningen aangeboden.
12 januari 2012. De inspraakprocedure van bewoners over de bomenkap wordt verlengd tot 22 februari 2012.
14 december 2011. De Haagse Stadspartij is tegen de kap van de bomen op de Haagse Laan van Meerdervoort.  
13 december 2011. De langste laan van Den Haag, de Laan van Meerdervoort, gaat op de schop. Er komen onder meer 265 parkeerplekken bij, maar dat gaat ten koste van ruim 250 bomen.