Waarschijnlijk kort geding tegen bomenkap Haagse Laan van Meerdervoort

DEN HAAG - Het actiecomité Laat de Laan de Laan stapt zeer waarschijnlijk nogmaals naar de rechter om de bomenkap langs de Laan van Meerdervoort in Den Haag tegen te houden. Een eerdere poging strandde woensdag na een beslissing van de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Den Haag.
De gemeente wil 196 bomen langs de laan in de Bloemen- en Vruchtenbuurt kappen om ruimte te maken voor een fietspad en meer parkeerplaatsen. Buurtbewoners verzetten zich massaal tegen deze plannen.
Eind september bepaalde een rechter dat de bomenkap door kon gaan, mits de gemeente de noodzaak voor meer parkeerruimte beter zou beargumenteren aan de adviescommissie. Dat is gelukt, want de adviescommissie aanvaardde de uitleg van de gemeente en verklaarde honderden bezwaarschriften van buurtbewoners woensdag ongegrond.

Kort geding heeft geen schorsende werking

Het is niet uitgesloten dat al op 27 november wordt begonnen met het omzagen van 196 bomen. Een kort geding heeft geen schorsende werking. De gemeente wil 33 iepen herplaatsen, maar dat kan vanwege de winter mogelijk pas in het voorjaar.