Van Aartsen: Geen misstanden bij Haagse politie

Burgemeester Jozias van Aartsen 123
Burgemeester Jozias van Aartsen 123
DEN HAAG - Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag ontkent dat er sprake is van misstanden op politiebureau De Heemstraat in de Schilderswijk. Hij werpt de door Omroep West 'gewekte suggestie' dat agenten zich te buiten zouden gaan aan het gebruik van bovenmatig geweld 'verre' van zich.
Volgens de burgemeester onderschrijven cijfers over klachten en aangiftes van geweld zijn stelling. 'Ik herken mij in geen enkel opzicht in het beeld dat in het desbetreffende bericht wordt opgeroepen', schrijft de burgemeester donderdag in een brief aan de gemeenteraad.
In de reportage die Omroep West woensdagavond uitzond over de misstanden, komt onder anderen een man aan het woord die zijn hand had gebroken door toedoen van agenten. Van Aartsen stelt dat deze kwestie tot in detail is uitgezocht nadat de betrokkene aangifte had gedaan.

Geen bewijs gevonden

Maar dat leidde tot niets. 'Het Openbaar Ministerie heeft toen besloten om geen vervolging in te stellen, omdat voor de stelling dat het letsel door toedoen van de politie zou zijn ontstaan, geen enkel bewijs kon worden gevonden.'
Van Aartsen zegt ook dat de andere voorbeelden in de reportages discutabel zijn. 'De ervaringen die de tweede persoon in de uitzending deelt, zijn niet naar een aangifte of incident herleidbaar. De indruk bestaat, meer algemeen, dat de door TV West in het kader van dit item geraadpleegde bronnen niet zijn te relateren aan recente voorvallen. Er is geen enkele indicatie dat misstanden, zoals in de berichtgeving van TV West wordt gesuggereerd, zich in het recente verleden aan Bureau De Heemstraat hebben voorgedaan.'

Klachten worden serieus behandeld

De burgemeester stelt dat de politie heel serieus omgaat met klachten. Mensen zouden altijd ‘correct’ te woord worden gestaan.
De cijfers van de afgelopen jaren onderschrijven dit, zegt Van Aartsen. De afgelopen jaren kwamen er steeds tussen de een en zeven aangiftes binnen over door politie gebruikt geweld. Tot nu toe heeft niet één aangifte tot vervolging door het Openbaar Ministerie geleid.

Geen exceptionele situatie

Ook klachten over geweld of de behandeling van arrestanten werden steeds ongegrond verklaard.  Van Aartsen: ‘Uit deze aantallen mag blijken dat aan bureau De Heemstraat geen sprake is van een exceptionele situatie. Daarbij steekt bureau De Heemstraat zeker niet ongunstig af ten opzichte van vergelijkbare (binnenstads)bureaus.’
Wel zegt de burgemeester dat het gebied waar de agenten van bureau De Heemstraat actief zijn, hoge criminaliteitscijfers kent. De stevige inzet van de gemeente en politie ‘tegen criminele jongeren die het leefklimaat in de wijk verpesten’ heeft gewerkt, stelt hij. 

Zacht als het kan, hard als dat nodig is

Van Aartsen: ‘Het adagium is daarbij zacht als het kan, maar hard als het moet. Geweldstoepassing door de politie is onder bepaalde omstandigheden onvermijdelijk.’ En als dat gebeurt, wordt dat altijd gemeld.
De burgemeester gaat in zijn brief niet in op de verklaringen van drie oud-agenten van het bureau die zeggen dat mensen worden geïntimideerd, in elkaar geslagen en mishandeld. In alle gevallen zou het volgens hen gaan om buitenproportioneel geweld.