'Wateropvang De Lier kan in gasveld'

DE LIER - In een voormalig gasveld in De Lier kan overtollig water worden opgeslagen.Dat stelt het bedrijf Holland Innovation Team. Het bedrijf wil een onderzoek doen naarmogelijkheden voor de opvang van water in een leeg gasveld in het Westlandse dorp.
Volgens directeur Peter van der Gaag kan per uur 20 miljoen liter water naar het gasveld worden afgevoerd via ruim 40 oude gasputten, ofwel bijna 500 miljoen liter per etmaal. 'Als eens in de 2 jaar sprake is van grote wateroverlast is deze oplossing voor 30 jaar adequaat wanneer je het water in droge tijden weer oppompt', stelt Van der Gaag.
Op de plek van het gasveld is relatief veel ruimte. Dat is uniek in het dichtbebouwde Westland, zegt de directeur van Holland Innovation Team. 'Een bijkomend voordeel van het idee is dat het overtollige regenwater uiteindelijk ondergronds wordt opgewarmd en kan worden gebruikt als geothermische energie voor toekomstige generaties in het Westland.'

Interessant voorstel

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is het mogelijk om water op te slaan in een leeg gasveld. Of het daar daadwerkelijk van komt in het Westland is nu nog veel te vroeg om te zeggen. Dijkgraaf Michiel van Haersma Buma noemt het voorstel alvast 'interessant'.
In het Westland wordt al volop geëxperimenteerd met de opvang van water. De gemeente Westland en het hoogheemraadschap van Delfland werken bijvoorbeeld samen met tuinders die hun eigen waterbassins (gedeeltelijk) beschikbaar stellen wanneer hevige regenval wordt voorspeld.

Veel experimenten in Westland

Ook zijn er proeven met 'waterbergende kasdaken', die regen kunnen opvangen en vasthouden. In de zomermaanden is er tijdens langdurige droogtes vaak een tekort aan water. Verder wordt water opgeslagen op grote diepte, ver onder het grondwaterniveau.
Het Westland heeft van oudsher regelmatig te maken met overlast bij hevige regenval. De voornaamste oorzaak is de dichte bebouwing in het gebied, waardoor minder ruimte is voor de afvoer van het water. Het hoogheemraadschap van Delfland, waar het Westland onder valt, heeft in 10 jaar ongeveer 300 miljoen euro geïnvesteerd in onder meer extra gemalen, uitbreiding van bestaande gemalen en 'calamiteitenbergingen'.

Miljoenen voor riolering

Dat zijn bijvoorbeeld weilanden die bij extreme regenval onder water kunnen worden gezet. Een woordvoerder van het hoogheemraadschap noemt dat 'tijdelijke parkeerplekken' voor het water. Ook gemeenten investeren miljoenen in onder andere de riolering.
Toch is wateroverlast bij hevige regenval niet uit te sluiten, zegt dijkgraaf Van Haersma Buma. Afgelopen weekend liepen bijvoorbeeld in de Oranjebuurt in De Lier huizen en kelders onder. Het hoogheemraadschap en de gemeente kunnen niet oneindig blijven investeren. 'Grond is duur en schaars en dat is het grote probleem van het Westland', vult Willemijn Nagel aan, watercoördinator bij de gemeente Westland.

Dure oplossingen

Bijvoorbeeld de aanleg van waterbergingen in de openbare ruimte en de ophoging van complete straten zijn dure oplossingen. 'De vraag is hoeveel geld je als samenleving wilt investeren in het voorkomen van overlast die maar eens in de zoveel jaar voorkomt. Je kunt niet het hele systeem op dit soort incidenten inrichten, het houdt een keer op.'
Bewoners van laaggelegen gebieden als de Oranjebuurt moeten volgens Van Haersma Buma in de toekomst bij extreme regenval rekening houden met wateroverlast. Dat doen veel bewoners al, door zelf pompen aan te sluiten en putten te slaan. Toch werden enkele bewoners afgelopen weekend weer onaangenaam verrast door het water.

Overlast viel dit jaar mee

'Wat was er gebeurd als we niet zoveel hadden geïnvesteerd? Dan was de overlast veel erger geweest. Een 100 procent veilige samenleving is nu eenmaal niet te garanderen', zegt de dijkgraaf. Hij wijst onder meer op de ernstige overlast die eind jaren '90 ontstond in het Westland. Zo erg was de overlast nu niet. De schade voor de (glas)tuinbouw lijkt bijvoorbeeld mee te vallen, zegt Jos van der Knaap, voorzitter van de afdeling Westland van LTO Noord Glaskracht.