Bewoners willen onderzoek naar geweld agenten Schilderswijk

Opstootje met hockeystick bij avondwinkel Delft
Opstootje met hockeystick bij avondwinkel Delft
DEN HAAG - Bewonersorganisatie de Paraplu in de Haagse Schilderswijk wil een onderzoek naar geweld door politieagenten in de Haagse Schilderswijk tegen allochtonen.
In een reportage van Omroep West lieten oud-agenten weten dat er buitensporig geweld wordt gebruikt door collega's van bureau De Heemstraat tegen arrestanten van allochtone afkomst.
De bewonersorganisatie herkent zich niet in dit beeld en verbaast zich over de uitspraken uit de reportage. 'De beschuldiging van racisme van het hele bureau De Heemstraat beschouwen wij als zorgwekkend en het past niet goed in onze beeldvorming', laat de organisatie weten.

'Criminaliteit moet hard aangepakt worden'

De Paraplu heeft begrip voor de omstandigheden waaronder de politie zijn werk moet doen en vindt dat criminaliteit hard aangepakt moet worden. 'Wij vragen van de autoriteiten om de genoemde incidenten tot op de bodem te laten uitzoeken en we hebben er alle vertrouwen in dat dit gebeurt.'
De bewonersorganisatie is ervan overtuigd dat het goed gaat met de Schilderswijk. 'We zijn er nog lang niet en we wonen in een wijk met veel uitdagingen, maar er is ook volop creativiteit en er zijn veel oplossingen.' De Paraplu wil iedereen oproepen om die positieve lijn voort te zetten en onnodige onrust te voorkomen.