Omroep West sluit zich aan bij klokkenluiderswebsite Publeaks.nl

DEN HAAG - Het is vanaf nu mogelijk om volledig anoniem vertrouwelijke informatie door te spelen aan Omroep West. Dit kan omdat Omroep West een samenwerking is aangegaan met de klokkenluiderswebsite Publeaks.nl.
Omroep West wil met Publeaks een platform bieden aan klokkenluiders die (lokale en regionale) misstanden aan de kaak willen stellen. Hoofdredacteur Renzo Veenstra: ‘Het blijkt, juist ook in de regionale journalistiek, doodeng om aan de bel te trekken over een misstand. Degene die dat wil doen, voelt al snel de hete adem in de nek van belanghebbenden.'
'Daarom is het juist voor een regionale omroep belangrijk om aan dit anonieme initiatief mee te doen. Overigens legt dat ook bij ons de taak neer om uiterst zorgvuldig te checken of de informatie ook klopt', aldus Veenstra.

Volledig anoniem

Via de website Publeaks.nl kunnen klokkenluiders op een laagdrempelige manier hun informatie doorspelen aan Omroep West, zonder dat zij daarbij hun identiteit hoeven prijs te geven. Het systeem zorgt ervoor dat de afzender, locatie en andere gegevens van het versturen van documentatie niet te herleiden zijn.
Er kunnen teksten worden gedeeld, maar ook afbeeldingen, video-, en audiobestanden. De melder van de misstanden blijft dus anoniem, ook Omroep West kan de identiteit van de klokkenluider niet achterhalen. De klokkenluider bepaalt zelf naar welke media er gelekt wordt. Dat kan naar bijna dertig mediabedrijven, waaronder nu ook Omroep West.

Aftreden Henk Krol

Publeaks is in september van dit jaar van start gegaan. Een bekende zaak die met behulp van Publeaks aan het licht kwam is de kwestie rond 50-plus voorman Henk Krol. De Volkskrant maakte met behulp van de klokkenluiderswebsite openbaar dat Krol, die naam maakte als voorvechter van goede pensioenen in ons land, zelf als hoofdredacteur van de Gay-krant jarenlang de pensioenpremies van zijn personeel had ontdoken. Zijn positie werd hierdoor onhoudbaar en hij moest aftreden.