Den Haag krijgt rijdende rechter voor burenruzies

Raadszaal Den Haag
Raadszaal Den Haag
DEN HAAG - Den Haag krijgt zeer waarschijnlijk een eigen mr. Frank Visser die ruziënde buren met elkaar probeert te verenigen.
De PvdA, de grootste partij in de stad, dient daar donderdag tijdens de begrotingsbehandeling een voorstel voor in. De partij wil geld vrijmaken voor het bestrijden van woonoverlast via mediation.
Volgens financieel-woordvoerder Bas Sepers is woonoverlast een hardnekkig probleem dat via de nu bestaande paden moeilijk is op te lossen.
'Wij willen kijken of er een systeem kan komen, zodat mensen niet direct naar de rechter hoeven te stappen', zegt hij. Mogelijk wordt er iemandaangesteld die als een rijdende rechter gaat bemiddelen.

Elkaars voorstellen steunen

De coalitiepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA hebben de afgelopen dagen met elkaar besproken welke voorstellen ze tijdens de begrotingsbehandeling willen steunen.
Het plan van de PvdA lijkt een meerderheid te hebben in de raad. Maar de sociaal-democraten hopen ook op handtekeningen van de oppositie.

Meer geld voor Haagse ouderen

Een ander belangrijk punt voor de PvdA is het deels terugdraaien van de bezuinigingen op het Haags Ouderen Fonds. Daarvoor wil de partij een miljoen euro uittrekken.

'Ouderen komen in sociaal isolement'

Uit dat fonds kunnen arme ouderen een bijdrage krijgen om te kunnen participeren in de samenleving. Vooral de oppositiepartij GroenLinks heeft al op de gevolgen van de bezuiniging gewezen. De partij zegt dat ouderen hierdoor in een sociaal isolement terechtkomen.
Met een miljoen kan niet helemaal het oude niveau worden bereikt, erkent Sepers. 'Maar het geeft wel iets meer lucht voor ouderen.'
De PvdA wil verder de tariefsverhogingen voor sporthallen en zwembaden tegenhouden. Ook moet het Haags Milieu Centrum (HMC) een structurele subsidie blijven krijgen.

Stagehuizen moeten jongeren helpen

Verder pleit de partij voor zogenoemde stagehuizen in de vier krachtwijken en Laak. Die moeten vooral kleinere ondernemers en het mkb aan jongeren koppelen die stage willen lopen.
De partij wil in 2014 een proef houde om te kijken of het nijpende tekort aan stageplekken kan worden opgelost.