Minister Opstelten maakt zich zorgen over Syriëgangers

DEN HAAG - Er zijn 'zorgelijke aanwijzingen' dat kleine groepen islamitische jongeren in Nederland verder radicaliseren. In de afgelopen maanden is op internet de openlijke propaganda voor deelname aan de strijd in Syrië sterk gestegen.

Omroep West berichtte eerder over jongeren uit Den Haag, Delft en Zoetermeer die naar Syrië zijn gereisd om deel te nemen aan de strijd tegen het leger van president Assad.

Op Facebook wordt de jihadgang naar Syrië verheerlijkt, verslag gedaan van de strijd en jihadistische propaganda verspreid. Maar jongeren komen ook op openbare plekken bijeen om 'onder meer blijk te geven van hun extremistische gedachtegoed'. Dat staat in het Dreigingsbeeld Terrorisme, dat minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dreigingsniveau blijft hoog

Het dreigingsniveau blijft op substantieel staan, het een na hoogste niveau. Dat houdt in dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is.

Steeds meer Nederlanders reizen naar Syrië voor de jihad. In augustus nam het aantal Syriëgangers weer toe in vergelijking met de maanden daarvoor. Daar strijden waarschijnlijk steeds meer Nederlandse jihadisten onder de vlag van het aan al-Qaida gelieerde Jabhat al-Nusra.

Inspiratie voor anderen

De afgelopen maanden keerden ook voor het eerst Nederlandse jihadisten met strijdervaring terug en vormen mogelijk een inspiratiebron voor anderen. 'Zij worden nauwlettend in de gaten gehouden', schrijft Opstelten.

Syriëgangers proberen hun Nederlandse geloofsgenoten ervan te overtuigen ook te gaan. Degene die zich bij de strijd hebben aangesloten lijken 'grondiger' te worden beïnvloed 'door de leer van de internationale jihad'. 'Enkele Nederlanders lijken niet terug te deinzen voor extreem geweld. Door het lange verblijf in Syrië groeit de strijdervaring en mogelijk ook de strijdvaardigheid.'

Oud-Syriëgangers radicaler

De terugkeer van deze strijders kan volgens het Dreigingsbeeld eveneens gevolgen hebben voor de dreiging tegen Europa en Nederland in het bijzonder. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat terugkeerders van andere EU-landen, uit eigen initiatief of aangestuurd, terroristische activiteiten kunnen ontplooien in Nederland.

Er zijn volgens Opstelten tekenen dat Nederlandse jihadisten in Syrië radicaler zijn geworden. 'Het is niet gebleken dat van de terugkeer van teleurgestelde Syriëgangers en de dood van anderen een afschrikwekkende werking uitgaat.' Omgekomen Nederlandse Syriëgangers worden op internet juist geëerd als martelaren.

Deel dit artikel: